Едночастови кортикобазални зъбни импланти

Кортикобазалните импланти са идеалната имплантна система за имедиатно натоварване с кортикална опора (би или мултикортикално закотвяне).

Кортикалното предаване на натоварването се осъществява посредством големи базални нарези.

Имплантите могат да бъдат незабавно поставени в екстракционни алвеоли, ако тяхната базална опора е достатъчна. Еносалната анти-ротационна защита осигурява имедиатна стабилност, предотвратявайки ротация причинена от протетичното натоварване. Възстановяванията трябва да се поставят в рамките на три дни (или по-малко), постоперативно.

Отличават се с гладка, машинно полирана повърхност във всички зони.

GBC GBC X GZI GPG one