Документи

Продуктите на Dr. Ihde Dental AG отговарят на всички международни стандарти и изисквания за качество. Фирмата е сертифицирана по ISO 13485 и съответства на приложение II към Европейската Директива 93/42/EEC, което е доказателство за високо качество, сигурност и надежност.