GPG one

GPG one са изцяло полирани едночастови зъбни импланти, чийто дизайн се отличава с 3 различни нареза - апикален компресивен нарез, кортикален нарез и микронарез. Апикалният компресивен нарез осигурява перфектна стабилност както в компресирана спонгиоза, така и в кортикална кост. Имплантите GPG one са снабдени с остър и режещ нарез в централната част, която се захваща в кортикалите на екстракционните алвеоли. Коронарният микронарез уплътнява 1-вия кортикалис, ако имплантът е поставен в зони със здрава кост. Имплантите GPG one могат да се поставят и в екстракционни алвеоли и в зони със здрава кост. Те се използват за циркулярни мостове и сегменти. При адекватни условия на натоварване и ако са шинирани достатъчно импланти, лечението може да се извърши в протокол за незабавно натоварване. Поради полираната си повърхност, имплантите GPG one са изключително устойчиви срещу бактериална конолизация и периимплантит. Имплантите GPG one не са предназначени за единични имплантни реконструкции.

- +
Характеристики

Размери

3.5 - 12, 15, 17, 19, 21, 23

4.1 - 12, 15, 17, 19, 21 ,23

Файлове
Инструкция
Подобни продукти