Курс за лектори с последващо обучение по имедиатно натоварване и придобиване на сертификат за клиничен експерт - Будва, 03-08.04.2016

08.05.2016

Вече за 3-ти път Международната фондация по имплантология (Мюнхен, Германия) кани лектори на двудневен курс по имедиатно натоварване в областта на денталната имплантология.

Учредената преди 10 години Международна фондация по имплантология (МФИ) е независима и призната като организация с общественополезна цел, развиваща дейност в цял свят и финансираща се основно чрез дарения от убедени в резултатите пациенти и чрез други безвъзмездни средства.

След курса за преподователи се състоя заключителна среща на тазгодишните участници в обучението на МФИ и дипломирането на експертите по програмата за имедиатно натоварване. 

Файлове
Статия