Рехабилитация на дистално неограничен дефект в долна челюст чрез имедиатно имплантиране и натоварване на два импланта

08.05.2016

Комбинирайки предимствата на вертикалната и латералната имплантологични концепции, могат да бъдат решени имедиатно практически всички случаи, изискващи лечение чрез импланти, без ненужното отлагане с цел изчакване на заздравителния процес - първо на постекстракционната рана, а и около имплантите.

Целевите опорни зони на латералните импланти са в областта на лингвалния и букалния кортикалис, следователно извън постекстракционната рана и наличието в нея на евентуален остатъчен възпалителен процес.

С комбинирането на вертикалните винтови импланти и хоризонталните дискови импланти се постига максимално усвояване на обема налична кост, което в много голям процент от случаите прави излишна каквато и да е костна аугментация с цел подобряване на локалните условия за имплантно лечение. Изключение прави локалната тъканна аугментация по естетични съображения.

Комбинацията от компресивен винт и латерален имплант, стабилно шинирани заедно, създава една триизмерна, многоопорна, кортикално закотвена структура, която е способна надеждно да неутрализира функционалните натоварвания във всички посоки.

Файлове
Статия